Książki Wydane przez Oficynę Wydawniczą "Horn" s.c.

Oficyna Wydawnicza "Horn" s.c. poleca Państwu książki wydane w naszym wydawnictwie. W swojej działalności pragniemy kierować się zasadą, że pozycje, które nabędą Państwo u nas będą oparte wyłącznie o solidne podłoże doktrynalne i biblijne nauczanie, zgodne z nauką apostolską. Książki, które chcemy wydawać, zazwyczaj będą miały charakter doktrynalny, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji klasycznej literatury reformacyjnej. Mamy nadzieję, że nasza praca przyczyni się do poszerzenia protestanckiej wiedzy teologicznej, a poprzez pozycje o charakterze apologetycznym dotrze ona, także do innych środowisk, skutecznie broniąc za pomocą logicznej argumentacji oczywistych prawd ewangelii, które legły u podstaw Reformacji.

Kilkusetletnie zaniedbania w dziedzinie elementarnych pozycji klasycznej literatury teologicznej powodują straty nie do odrobienia we wszystkich ruchach protestanckich. Celem powstania "Horna" jest właśnie wypełnienie tej luki, co powinno być z pożytkiem dla wszystkich.

Modlitwa - autorstwa ewangelickiego teologa Ole Hallesby'ego (tłum. J. Prower) jest książką w pewnym sensie niebezpieczną, gdyż jej treść jest tak silnie osadzona w ewangelicznych prawdach Biblii, że po jej przeczytaniu każdy chrześcijanin, z całą pewnością, będzie musiał konkretnie ustosunkować się do zawartych w niej prawd i zasad. Jeśli więc jesteś człowiekiem, który chrześcijaństwo traktuje jedynie jako swoistą "szufladkę" w swoim życiu, człowiekiem, który nie chce wszystkiego oddać Zbawicielowi, to lepiej nie sięgaj po tę pozycję. Zakup raczej którąś z książeczek "łechcących ucho", ta pozycja postawi Cię w sytuacji konkretnego wyboru i konieczności uporządkowania życia. Ci zaś, którzy pragną całym swoim jestestwem skutecznie służyć Zbawicielowi, odnajdą tę książkę jako podręcznik, poradnik, oraz pełne ogromnego ładunku miłości do Pana Jezusa Chrystusa świadectwo jej autora. Jeśli w dodatku zechcą zastosować opisane w niej prawidła w swoim osobistym życiu modlitewnym, to na efekty nie będą czekać zbyt długo. Ich duchowe życie zakwitnie, a błogosławieństwo Boże szeroko rozleje się wśród ich bliskich, w naszym kraju, w naszym pokoleniu i jeszcze dalej. W książce istnieje jeszcze jedna istotna płaszczyzna, a mianowicie można czytając ją zwracać uwagę wyłącznie na wymieniony i zanalizowany w niej zespół atrybutów Boga. Pod tym względem autor książki reprezentuje szczególnie wysoki poziom wiedzy popartej osobistym doświadczeniem nabytym niewątpliwie na kolanach. W naszym kraju pełnym "bozi" wszelkiej maści, książka, która wprowadzi czytelnika w podstawowe arkana społeczności z Wszechmocnym, wydaje się być pozycją ze wszech miar pożądaną. Nawet współczesne chrześcijaństwo ewangeliczne często zatraca podstawowe zasady społeczności pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Zamienia się na przykład wiarę i ufność składaną w Bogu na wiarę w moc wiary rodem z religii pogańskich i New Age. Jakże często słyszymy stwierdzenie o mocy modlitwy z wiarą, a jakże rzadko jest to odnoszone do Tego, który odpowiada na modlitwy, a którego moc stoi za ich wysłuchaniem. Jako wydawców książki interesuje nas nie tyle jej szybka i korzystna sprzedaż, ile dotarcie do chrześcijan, którzy ustali i zbłądzili na pustyni a wciąż pragną służyć naszemu Panu.
Gorąco modlimy się o Ciebie czytelniku i życzymy owocnej lektury. 163 str. format 120x170 mm.

Dzieło Arthura W. Pinka "Atrybuty i Boskość Boga", to pozycja teologiczna z zakresu nauki o Bogu. Tłumaczył Edward Czarnecki. W książce tej zostały zanalizowane atrybuty (przymioty i cechy) Boga. Odpowiada ona na pytanie: Jaki jest Bóg Biblii? "Duchowe i zbawcze poznanie Boga jest największą potrzebą każdej istoty ludzkiej", pisze autor, dodając, że "fundamentem wszelkiej prawdziwej wiedzy o Bogu musi być jasne, intelektualne zrozumienie jego doskonałości zgodne z objawieniem Pisma Świętego". W książce tej autor objaśnia wyjątkowość Boga, Jego atrybuty i dekrety, oraz ich wzajemne relacje. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na wiele trudnych pytań: Jak pogodzić Bożą miłość i potępienie grzeszników? Dlaczego nie wszyscy są zbawieni? Po co istniejemy? Na co jesteśmy potrzebni Bogu? ...

Poniżej obszerniejszy fragment Atrybutów Boga:

"Z przeglądu cech doskonałości Boga wynika, że jest On samowystarczalny. Jest On istotą samowystarczalną w Sobie i dla Siebie samego. Jako pierwsza istota nie mógł On otrzymać niczego od innej istoty, ani też być ograniczonym przez moc innej istoty. Będąc nieskończonym posiada wszelką możliwą doskonałość. Gdy Trójjedyny Bóg istniał całkowicie sam, był On wszystkim dla Siebie samego. Jego zrozumienie, Jego miłość, Jego energia znajdowały wystarczający cel w Nim samym. Gdyby odczuwał potrzebę czegokolwiek z zewnątrz, to nie mógł by być niezależnym i dlatego nie mógł by być Bogiem. Stworzył wszystko "dla siebie samego" (Kol. 1,16), jednak nie po to, aby zaspokoić jakiś brak, lecz aby mógł przekazywać życie i szczęście aniołom i ludziom i udzielić im wizji Swojej chwały. To prawda, że żąda On lojalności i służby od Swych inteligentnych stworzeń, ale mimo to nie czerpie On korzyści z wykonywanych przez nie zadań - wszelkie korzyści wracają do nich samych. "Czy człowiek może być przydatny Bogu"? Rozumny jest raczej samemu sobie przydatny. Czy Wszechmocny ma korzyść z tego, że ty jesteś sprawiedliwy, albo czy ma zysk z tego, że postępujesz nienagannie? (Joba 22,23). Używa On środków i narzędzi do osiągania Swych celów, ale nie z powodu niedostatku mocy, lecz bardzo często po to, aby w sposób bardziej uderzający ukazać Swą moc poprzez słabość narzędzi. (...)

Artur W. Pink urodził się w Wielkiej Brytanii. W 1886r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych aby podjąć studia w Moody Bible Institute. Usługiwał jako nauczyciel w zborach w Kolorado, Kalifornii, Kentucky i Płd. Karolinie. W 1919r został podróżującym nauczycielem Biblijnym. W 1934 powrócił do swej ojczyzny. Osiadł na stałe na wyspie Lewis w Szkocji w 1940r, gdzie dwanaście lat później zmarł. Większość jego prac, w tym również "Atrybuty Boga", najpierw ukazało się w postaci artykułów, w miesięczniku "Studies in to Scriptures", który był wydawany w latach 1922 do 1952. Książka przetłumaczona została na prosty język polski i czytać ją może każdy wierzący. Pamiętajmy też, o tym co Ap. Paweł napisał w związku z poznaniem Boga: "Wszystko uznaję za gnój wobec doniosłości jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa". Dlatego też zachęcamy Cię Bracie, a także i Ciebie Siostro - poznaj jaki jest nasz Pan! Klasyka! Po raz pierwszy w języku polskim. 180 stron formatu A5. "Atrybuty Boga" uzupełniliśmy jeszcze jednym artykułem tego samego autora, pod tytułem "Boskość Boga", który ze względu na spójność tematyczną drukujemy razem z "Atrybutami ..."

Z Hornem można się skontaktować w następujący sposób:
Na początek bieżącej strony Literatura Chrześcijańska - strona główna